MATORKA ISKARANA U OBE RUPE I POPRSKANA NA KRAJU BALKANJIZZ PERIOD COM